BTW-nummer

Belastingdienst verplicht ondernemers tot wijzigen briefpapier en website

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft al veel stof doen opwaaien. Maar naast de vele bedrijven en organisaties, werd ook de Belastingdienst aan het werk gezet.

Nieuw BTW-nummer voor eenmanszaken

In Nederland zijn er zo’n 1,3 miljoen eenmanszaken. In het BTW-nummer van deze bedrijven is het BSN-nummer (burgerservicenummer) van de eigenaar opgenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde dat dit onwenselijk is en dat er een ander systeem moest komen. En dat komt er, want voor het einde van dit jaar krijgen al deze bedrijven een nieuw btw-identificatienummer. Het oude nummer wordt vanaf 1 januari 2020 uitsluitend nog gebruikt voor de communicatie met de Belastingdienst.

Verplichtingen voor de ondernemer

Heb jij een eenmanszaak? Let dan goed op! Per 1 januari 2020 ben je namelijk verplicht om dit nieuwe nummer te gaan gebruiken. Op je facturen dient je BTW-nummer te staan, voor veel ondernemers betekent dat dus het aanpassen van het (al dan niet digitale) briefpapier. Ook op je website dient je BTW-nummer te worden vermeld.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy